Kurzemes muižas

Kurzemes muižas

Kurzeme ir kultūrvēsturisks novads Latvijas rietumu daļā.
18.–19. gadsimtā Kurzemē tika uzceltas greznas muižu dzīvojamās ēkas, no kurām dažas mēs apskatīsim ekskursijas laikā:

Vecauces muiža

Vecauces muižas pils celta 19.gs. vidū un tās īpašnieks bija vācu grāfs Johans Fridrihs fon Mēdems. Vecaucē viņam piederēja 400 hektāri lauksaimniecībā izmantojamās zemes un vēl dažas muižiņas tuvējā apkārtnē.

Jaunauces muiža

Kungu māja būvēta 19.gs. sākumā grāfam Johanam Fridriham fon Mēdemam. Šeit samērā labi saglabājušās 9 muižas saimniecības ēkas. Pie muižas pils plešas liels angļu stila jeb ainavu parks ar daudziem svešzemju koku un krūmu stādījumiem. Tur atrodas arī neparasts dīķis ar kanālu.

Vadakstes muiža

Vadakstes muiža atrodas vietā, kur kādreiz bijis zemgaļu pilskalns un pēdējā apmetne pirms pārcelšanās uz Lietuvu. Pie milzīga dižozola upes krastā bijusi sena svētvieta. Vēlāk tur uzcelta Vadakstes muiža, kas kopš 16.gs. piederējusi baronu Bistramu dzimtai.

Reņģes muiža

Pašreizējā muižas pils uzcelta 1882. gadā baroniem fon Nolkeniem. Šobrīd daļēji saglabājusies pils interjera dekoratīvā apdare, kā arī vairākas krāsnis un kamīni. Ceļu uz pili akcentē skaista liepu aleja, bet pie pils plešas 19.gs. beigās ierīkotais muižas parks.

Ezere

Ezeres muižas apbūve izveidota 19.gs. Pēdējie muižas īpašnieki bija Nolkenu dzimta. Plašajā muižas parkā ir skaisti sakoptas pastaigu vietas, apskatāmi svešzemju sugu koki un krūmi, kā arī dižakmens “Vadakstes valdnieks”. Turpat netālu atrodas arī avotiņš, dzirnavu dīķis un ūdensdzirnavas.

Plānotais ekskursijas ilgums ir līdz 8h.

Pieteikt ekskursiju